22.03.2019
Vizualizari 2786
Comunicat informativ cu privire la aprobarea Hotărîrii Guvernului nr. 141 din 27 februarie 2019 cu privire la aplicarea echipamentelor de casă și de control la efectuarea decontărilor

    Serviciul Fiscal de Stat aduce spre cunoștință despre aprobarea Hotărîrii Guvernului nr. 141 din 27 februarie 2019 cu privire la aplicarea echipamentelor de casă și de control la efectuarea decontărilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 94-99, art. 191) în vigoare din 15 aprilie 2019.

    Hotărîrea are drept scop stabilirea normelor ce vor reglementa efectuarea decontărilor în numerar și/sau prin alt instrument de plată, atât prin mașinile de casă și de control cu memorie fiscală, cât și prin alte sisteme informatice, cu sau fără dispozitive electronice (de tip terminal de plată, terminal cash-in, aparat de schimb valutar, precum și altele ce dispun de un program de aplicație dedicat și identificabil), cu funcții de mașini de casă și de control.

    Astfel, utilizarea sistemelor informatice cu sau fără dispozitive electronice va permite generarea și transmiterea, în cazul prezentării până la momentul achitării de către plătitor a datelor privind numărul de telefon sau adresa electronică, a bonului de casă sau documentului fiscal generat în formă electronică la numărul de telefon sau adresa electronică prezentate.

    Potrivit actului sus-menționat, au fost aprobate trei Regulamente, și anume:

    1) Regulamentul cu privire la Registrul unic al echipamentelor de casă și de control, anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.141;

    2) Regulamentul cu privire la Comisia interdepartamentală pentru echipamentele de casă și de control, anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.141;

    3) Regulamentul cu privire la exploatarea echipamentelor de casă și de control pentru efectuarea decontărilor în numerar și/sau prin alt instrument de plată, anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.141.

    Menționăm, că prin Regulamentul cu privire la Registrul unic al echipamentelor de casă și de control, au fost stabilite:

   - formele, funcțiile, cerințele echipamentelor de casă și de control destinate pentru înregistrarea operațiunilor de casă în numerar și/sau prin alt instrument de plată;

    - elementele generale ale bonului de casă/documentului fiscal pentru toate domeniile de activitate și elementele specifice, care se determină în funcție de domeniul de activitate;

    - mecanismul de aprobare a echipamentelor de casă și de control utilizabile pe teritoriul Republicii Moldova.

    Totodată, atribuțiile, sarcinile, drepturile, componența și activitatea Comisiei interdepartamentale au fost stabilite prin Regulamentul cu privire la Comisia interdepartamentală pentru echipamente de casă și de control.

    Concomitent, Regulamentul cu privire la exploatarea echipamentelor de casă și de control pentru efectuarea decontărilor în numerar și/sau prin alt instrument de plată, stabilește principiile generale de utilizare și exploatare a echipamentelor de casă și de control. Astfel, acesta prevede obligațiile utilizatorilor echipamentelor de casă și de control, regulile de exploatare a mașinilor de casă și de control/imprimantelor fiscale, drepturile plătitorului, încălcările și responsabilitățile.

     În vederea asigurării Hotărîrii Guvernului nr.141, Ministerul Finanțelor, în termen de o lună, va prezenta Guvernului pentru aprobare Conceptul tehnic al Sistemului informațional automatizat „Monitorizarea electronică a vînzărilor”, iar Comisia interdepartamentală pentru echipamentele de casă și de control va aproba, în termen de 6 luni, Cerințele tehnice față de echipamentele de casă și de control.

    Totodată, comunicăm că începînd cu 15 aprilie 2019 se abrogă Hotărîrea Guvernului 474/1998 cu privire la aplicarea mașinilor de casă și control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar.

Serviciul de presă
Tel. 022 823379
presa@sfs.md 
 
Noutăţi 43 din 742 
 
Atenţie: În cazul în care aţi depistat o eroare, selectaţi textul şi accesaţi CTRL+Enter pentru a o transmite spre corectare! Vă mulţumim anticipat!
Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2019
Transparenţa decizională
Top noutăți
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: