17.05.2019
Vizualizari 1896
Atenție! Noi norme și proceduri ce țin de realizarea schimbului de informații fiscale cu administrațiile fiscale străine

     În conformitate cu prevederile statuate de Regulamentul privind punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1275 din 26.12.2018, aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 164 din 05.04.2019, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 162-166 (7085 – 7089) din 10.05.2019, au intrat în vigoare noi norme și proceduri ce țin de realizarea schimbului de informații fiscale cu administrațiile fiscale străine și asistență în vederea recuperării în Republica Moldova a unor creanțe fiscale stabilite într-un stat străin, precum și recuperarea într-un stat străin a creanțelor fiscale stabilite în Republica Moldova.

     Aceasta vizează următoarele obligații fiscale: impozitul pe venitul persoanelor fizice şi juridice, contribuțiile de asigurări sociale de stat, impozitul pe bunurile imobiliare, taxa pe valoarea adăugată, accizele, taxele rutiere, taxele pentru resursele naturale, taxele locale.

     În acest context, Serviciul Fiscal de Stat are dreptul să solicite de la administrațiile fiscale străine informații cu caracter fiscal despre contribuabilii din Republica Moldova și din străinătate, în funcție de necesitatea stabilită în cadrul controalelor fiscale, schimbul de informații fiind reglementat de 50 de tratate bilaterale de evitare a dublei impuneri și de Convenția multilaterală a OCDE privind asistența administrativă reciprocă în materie fiscală (în vigoare pentru Republica Moldova din 01.03.2012), a cărei semnatari sunt la etapa actuală 128 state.

    Prin urmare, având ca bază îmbunătățirea continuă a administrării fiscale și racordarea la standardele europene, Serviciul Fiscal de Stat dispune de pârghii eficiente de recuperare a creanțelor fiscale cu element de extraneitate, cât și recepționarea, la solicitare, a informațiilor cu caracter fiscal aferente persoanelor fizice și juridice.

Serviciul de presă
Tel. 022 823379
presa@sfs.md 
 
Noutăţi 45 din 762 
 
Atenţie: În cazul în care aţi depistat o eroare, selectaţi textul şi accesaţi CTRL+Enter pentru a o transmite spre corectare! Vă mulţumim anticipat!
Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2019
Transparenţa decizională
Top noutăți
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: